9 december tweede zondag van de advent

Baruch belooft de mensen in ballingschap dat zij verzameld worden rond de Heer, als zij de wil van God doen. Zijn rechtvaardigheid geeft vrede. Het land wordt vlak, bossen en geurige bomen geven schaduw aan het Volk van God. Wij horen van Johannes die deze boodschap nog eens herhaalt. Bereid de weg des Heren. Maakt zijn paden recht. Heel de mensheid zal Gods redding zien.  Wij wachten en zien uit naar die dagen, waarin de Heer zichtbaar wordt in ons midden.