8 december Maria Onbevlekt Ontvangen

Omdat Maria de moeder van Jezus zou worden werd ze zonder erfzonde geboren en is ze vanaf het moment dat ze inde schoot van haar moeder ontvangen werd gevrijwaard gebleven van zonde. Joachim en Anna waren tot op hoge leeftijd kinderloos gebleven en zij  beklaagden zich daarover bij God. Volgens de legende herenigden zij zich na een periode van afzondering en gebed bij de Gouden Poort in Jeruzalem, en Anna werd zwanger van Maria.

 

(afbeelding: Joachim en Anna brengen Maria in de tempel gebracht)