Contactgroep Rouw en Verlies

Contactgroep Rouw en Verlies van RK parochie de Vier Evangelisten

Hoe verder na een ingrijpend verlies?

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met het verlies van een dierbare. “Het is als een aardbeving, niets staat meer overeind”, zei ooit een deelnemer aan een Gespreksgroep Rouw en Verlies. Hoe vind je dan jezelf terug midden in die chaos van verwarrende gedachten, gevoelens en emoties? De Contactgroep Rouw en Verlies wil, vanuit het christelijk gedachtegoed, een helpende hand bieden aan hen die een periode van rouw en verlies doormaken. Het contact met lotgenoten kan helpen. Je kunt elkaar tot steun zijn en ook God kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Bezoek vanuit de parochie

Eerder hebben we als leden van de groep gemeld dat we gestart zijn met het thuis bezoeken van nabestaanden met als doel een luisterend oor te zijn voor diegene die daar behoefte aan heeft. Het is fijn om met iemand te praten die aandacht heeft voor het eigen verdriet en de eigen herinneringen. We vinden het belangrijk er gewoon voor iemand te zijn. We hebben gemerkt dat er ook behoefte is aan regelmatig bij elkaar komen in een groep en zijn dan ook gestart met een Gespreksgroep over Rouw en Verlies.

Gespreksgroep Rouw en Verlies

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor hen die een dierbare verloren hebben en die onder deskundige begeleiding, in  een aantal bijeenkomsten, met elkaar willen praten over hun ervaringen en zo hun verdriet willen verweven in hun leven.

Door een verlies met elkaar te delen vinden mensen (h)erkenning en bemoediging bij elkaar. Lotgenoten kunnen elkaar tot steun zijn bij het verweven van het verlies in hun leven en bij het zetten van de eerste voorzichtige stappen naar een ander leven, nu zonder degene die hen dierbaar was.

Aan de hand van thema’s als het rouwproces, herinneringen, reacties vanuit de omgeving, speciale dagen, gevoelens van eenzaamheid en hoe de draad weer oppakken, zijn we met elkaar in gesprek en geven we aandacht aan het rouwproces. We bieden een veilige omgeving waar ruimte is voor ieders persoonlijke ervaringen en gevoelens.

Ervaringen van deelnemers aan een eerdere Gespreksgroep Rouw en Verlies.

Enkele ervaringen:

erkenning en herkenning, troost, fijn en steunend om ervaringen te kunnen delen, een positieve sfeer, er tegenop gezien maar blij dat ik ben gegaan, kunnen delen wat het verlies met je doet, wat rouw betekent en inzicht in hoe rouwen kan verlopen. Een luisterend oor van ieder, geen oordelen, even los van familie kunnen praten, mijn verhaal kwijt kunnen, zinvolle reacties en tips van anderen gekregen hoe je met bepaalde dingen omgaat, geruststellend; ik ben niet gek.

 In 2019 start een nieuwe gespreksgroep over Rouw en Verlies; deze keer bij de Titus Brandsma kerk, Kamperfoelieplein. Er kunnen maximaal 8 personen deelnemen. De vier data zijn: 13, 20 en 27 februari 2019 en 6 maart 2019; de 5e bijeenkomst in overleg.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken voor een telefonisch gesprek, een individueel bezoek of eventuele deelname aan de Gespreksgroep, neemt u dan contact op met de Contactgroep Rouw en Verlies.

Pastor Duncan Wielzen, tel: 070-3255675

Ria Scholtes, tel: 070-3608691; email: aamscholtes@ziggo.nl

Tineke Hafkemeijer, tel: 070-3972897 of 06 -15860523; email: hafkemeijerjor@ziggo.nl

VERDRIET KAN ANDERS WORDEN ALS ER MENSEN MEE-DRAGEN

Marinus van den Berg