22 november Caecilia

Caecilia leefde in de tweede of derde eeuw. Zeer tegen haar zin werd zij uitgehuwelijkt aan de ongelovige Valerianus. Zij bekeerde hem tot het christendom. Kort nadat haar man was overleden zette men Caecilia onder druk om aan de afgoden te offeren. Dat weigerde zij en zij werd in de badkamer onthoofd. Caecilia werd begraven in de catacomben. Later werd haar lichaam overgebracht naar de Caeciliakerk in Rome. In 1599 vond men in een sarcofaag het lichaam van een jonge vrouw, nog volkomen intact, met snijwonden aan de hals en bloedsporen op haar kleren.
In de middeleeuwen werd Caecilia de patrones van de kerkmuziek. Zij wordt vaak afgebeeld spelende op een orgel. Zij is een voorbeeld voor ons door haar voorbeeldige levenswandel en elk jaar vieren wij met vreugde en veel muziek haar feestdag, ter ere van de Heer.