Gebed om roepingen november

God, wij danken U voor de heilige Willibrord en voor alle geloofsverkondigers die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben. Wij bidden U: geef ons nieuwe geloofsverkondigers, die, zoals eens Willibrord, in U hun geluk vinden en hart hebben voor wie U nog niet kennen, die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven, die ondanks tegenslagen en vijandschap, waarmee zij geconfronteerd worden, vol goede moed Christus blijven verkondigen. Beziel onze geloofsgemeenschappen met het verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde en roep ook onder ons mensen om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie als religieus of als diaken of priester. Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is; daarom bidden wij U: versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede; open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser; woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde, en maak ons tot getuigen van U. Door Christus onze Heer. Amen