Uit het pastoraal team (vergaderingen 27 september en 4 oktober)

Het pastoraal team vergadert wekelijks en bespreekt uiteenlopende pastorale zaken van en in relatie tot de parochie. Standaard wordt geopend met gebed.
Op donderdag 27 september zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

Diaken Jos van Adrichem gaf een enthousiaste terugkoppeling over het mooie kloosterweekend dat hij met een groepje parochianen het weekend van 21 t/m 23 september had gehad.
Er was een heel open sfeer in de groep. Nog voor elkaar onbekenden werden heel snel bekenden die bijzondere ervaringen in hun levens met elkaar deelden. Een groot gedeelte van de zaterdag werd over ‘bidden’ gesproken. Dit was mede ingegeven door het diocesane jaar van gebed. In Spirit zal een uitgebreid verslag over het kloosterweekend komen en in 2019 wordt er weer een dergelijk weekend bij dezelfde priorij in Hierden georganiseerd.

De activiteiten rond het vijfjarig jubileum van Inside Out, waarover de pastoraatgroepen geïnformeerd zijn, worden als een leuk initiatief gewaardeerd. Leden van Inside Out zullen in oktober/november alle geloofsgemeenschappen van de parochie langsgaan  en de parochianen op een bijzondere manier bedanken voor de afgelopen vijf jaar. Op welke wijze dat gebeurt? Dat gaat het pastoraal team natuurlijk niet verklappen.

Op donderdag 4 oktober hebben we het concept liturgisch rooster voor de eerste helft van 2019 besproken.  Het team heeft daar enkele wijzigingsvoorstellen voor gedaan. Wanneer het centraal parochiesecretariaat deze wijzigingen heeft verwerkt, wordt het naar de pastoraatgroepen van de vier geloofsgemeenschappen gestuurd. Na verwerking van hun eventuele commentaar wordt het rooster vastgesteld. Dat zal naar verwachting eind oktober zijn. In de Spirit van december zal het rooster voor de eerste maanden van 2019 zijn opgenomen.

Ook is een voordracht voor de parochiepenning besproken. Het parochiebestuur heeft een parochiepenning laten maken en er zijn voorwaarden opgesteld om in aanmerking voor een parochiepenning te komen. Die voorwaarden zijn aan de pastoraatgroepen gestuurd en inmiddels heeft één pastoraatgroep een voordracht gedaan om de parochiepenning uit te reiken aan  vrijwilligers die zich zodanig hebben ingezet dat het een bijzondere waardering verdient. Het pastoresteam heeft positief geadviseerd aan het parochiebestuur. Als deze instemt, zal de parochiepenning aan het eind van de gemeenschappelijke viering op zondag 25 november worden uitgereikt.

Een derde onderwerp dat besproken is, was de high tea van woensdag 3 oktober. in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. Deze was goed bezocht door parochianen van verschillende geloofsgemeenschappen, maar ook door mensen die via flyers in wijkcentra en de bibliotheek van dit initiatief op de hoogte waren gebracht. De high tea stond dit jaar twee keer gepland. Het enthousiasme onder de gasten en de vrijwilligers is echter zo groot, dat we de ‘high tea in de pastorie’ in 2019 vier keer zullen gaan organiseren. Zo geven we steeds meer gestalte aan wat wij onder andere beoogden met ons pastoraal beleidsplan: ‘kerk zijn in de wijk’.