18 oktober Lukas Evangelist

De Evangelist Lukas leverde ons het derde Evangelie over en de Handelingen van de apostelen. Hij verkeerde lang en vaak in de omgeving van de apostel Paulus. Lucas was (als enige van de Bijbelauteurs) geen Jood, maar waarschijnlijk een Griek, beter bekend met de Egeïsche Zee dan met Palestina. Legenden vertellen dat hij de eerste schilder was van de ikoon van Maria. Hij is dan ook (onder andere) patroon van de schilders. Wij danken voor de Evangelist Lucas en voor het H. Evangelie en voor de wijze waarop hij de handelingen van de apostelen schildert. Moge het beeld dat hij van Jezus geeft ons een voorbeeld zijn.  Wij bidden U dat de Evangelist Lucas, één van de patronen van onze parochie, voor ons opkomt en ons inspireert, ter ere van Uw Naam.