Oktober, maand van de Rozenkrans

Opdat gij eens aan ons zoudt leren
hoe met de rozenkrans wij allen
Maria ’t liefste konden eren
schonk zij u eens met welgevallen
dit kralensnoer . Leer mij ook dit
Dominicus, dat ‘k beter bid!