Gebed voor alle jongeren van de wereld

Bidt u mee voor de jongeren, aan de vooravond van en tijdens de bisschoppensynode over jongeren, geloof en onderscheiding van roeping, die woensdag 3 oktober a.s. begint en duurt tot en met zondag 28 oktober?  Paus Franciscus heeft, met de synode als aanleiding, onderstaand gebed aangereikt. Het kan natuurlijk daarna ook gebeden blijven worden, want jongeren over de hele wereld kunnen wel een ‘gebedssteuntje’ in de rug gebruiken.

Heer Jezus,
uw Kerk (onderweg naar de synode) richt haar blik op alle jongeren in de wereld.
Wij bidden U dat zij moedig hun leven in handen nemen,
zich richten op de mooiste en meest diepgaande dingen
en altijd een vrij hart bewaren.
Help hen om, begeleid door wijze en genereuze gidsen,
te antwoorden op de roepstem die U aan ieder van hen geeft
om hun eigen levensplan te realiseren en het geluk te bereiken.
Houd hun hart open voor grote dromen
en maak hen gevoelig voor het welzijn van hun broeders en zusters.
Dat zij, zoals de Geliefde Leerling onder het Kruis mogen staan
om uw Moeder te ontvangen als geschenk van U aan hen.
Dat zij mogen getuigen van uw Verrijzenis
en in staat zijn U te herkennen als hun tochtgenoot,
wanneer zij met vreugde verkondigen dat U de Heer bent. Amen.