Uit het pastoraal team (vergadering van 6 september 2018)

Het pastoraal team vergadert wekelijks en bespreekt uiteenlopende pastorale zaken van en in relatie tot de parochie. Standaard wordt geopend met gebed.
Op 6 september zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

Viering bij start schooljaar

De start van het schooljaar van de RK-basisschool De Drie Linden ging gepaard met een viering met scholieren en ouders in een volle Titus Brandsma kerk. Bijna alle ouders, scholieren en leerkrachten – in totaal zo’n 300 personen – namen deel aan een sfeervolle viering.  De reacties waren heel positief. In de september editie van het maandblad Kerk in Den Haag kunt u hier meer over lezen.

Internationale VN-dag van de vrede

De ‘Internationale Dag van de Vrede’ (‘The International Day of Peace’) is een door de Verenigde Naties uitgeroepen jaarlijkse dag op 21 september voor aandacht voor de vrede. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. Ter gelegenheid hiervan organiseert het Apostolisch genootschap aan de Loevesteinlaan een bijeenkomst met vooraanstaande sprekers over de thema’s “Generaties voor Vrede”, Kinderrechten en Vrede” en “Samen voor verscheidenheid en Verbondenheid”.  Burgemeester van Den Haag,  Pauline Krikke zal aanwezig zijn en gevraagd worden te reageren op het thema “Duurzame vrede. Een lid van ons pastoraal team zal hierbij ook aanwezig zijn.

Ontmoetingsavond Platform Zorgzaam Uit Overtuiging

Bij dit Haagse platform zijn religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties aangesloten.  De deelnemers komen bijeen om kennis en ervaringen te delen, om zo uiteindelijk de zorg voor en ondersteuning van kwetsbare inwoners in Den Haag nog beter te kunnen maken. Het platform nodigt iedereen uit die betrokken is bij sociale initiatieven voor de inwoners van Den Haag, of dat in de toekomst wil gaan doen, voor een ontmoetingsavond op 5 november. Het thema van deze avond is “gezondheid en wonen”, en wordt gehouden in het Nutshuis (Riviervismarkt  5) vanaf 18.00 uur met een vegetarische maaltijd (programma van 19.00 uur –  21.30 uur). Een lid van het pastoraal team zal hieraan deelnemen.

Bedevaart Lourdes 2019

Het pastoraal team heeft, naar aanleiding van een verzoek en advies van de werkgroep bedevaarten, besloten om in 2019 weer een Lourdesbedevaart vanuit de parochie te houden. De periode voor deze pelgrimage is ook al vastgesteld:  19 – 27 september 2019. Tijdens de reis wordt dagelijks een bezoek aan het Heiligdom gebracht en kan worden deelgenomen aan diverse plechtigheden, zoals de Sacraments-en de Lichtprocessie. Ook is er natuurlijk tijd voor ontmoeting en ontspanning. Uitgebreide promotie van de Lourdesreis zal begin 2019 plaatsvinden.