Uit het pastoraal team (vergadering van 30 augustus 2018)

Het pastoraal team vergadert wekelijks en bespreekt uiteenlopende pastorale zaken van en in relatie tot de parochie. Standaard wordt geopend met gebed.
Op 30  augustus zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

Huwelijksvoorbereidingsgesprekken

Dit punt werd besproken naar aanleiding van een brief vanuit het bisdom. Naast de huwelijksvoorbereiding in de parochie wordt deelname aan een zogenaamde Marriage Course, verzorgd door het bisdom, zeer aanbevolen. Vanaf 14 september 2018 wordt er weer een nieuwe Marriage Course aangeboden, dit keer in Den Haag-Leidschenveen. De ‘cursus’  is bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de avonden ga je, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën in gesprek over wat echt belangrijk is voor je relatie, en je verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – en met een flinke scheut humor.

Kerkproeverij

In het weekend van 16 september 2018 doen kerken door heel het land mee met de jaarlijkse editie van Kerkproeverij: een toegankelijke kerkdienst speciaal voor gasten. Maar die gasten wachten nog op een uitnodiging. Van ons! Want het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Zeker als ze al een tijdje niet in de kerk zijn geweest óf zelfs nog nooit zijn gegaan. Een simpele uitnodiging kan dus het verschil betekenen.  Onze parochie doet hieraan mee en in onze geloofsgemeenschappen wordt hieraan aandacht geschonken.

Ziekenzalving

Bijzonderheden ten aanzien van de vieringen met ziekenzalving, die inmiddels hebben plaatsgevonden in het weekend van 8/9 september,  werden doorgenomen.  Ook werd nog even inhoudelijk over de ziekenzalving gesproken.

Velen denken nog steeds dat voor het ontvangen van de ziekenzalving je de dood in de ogen moet kijken. Sacramenten zijn echter bedoeld voor het leven en niet voor de dood. Het sacrament van de zieken is daarom juist bedoeld om tijdens het leven bijvoorbeeld een ziekte, gebreken en pijnen beter aan te kunnen, rustig en met vertrouwen een operatie te ondergaan, kracht te krijgen om te herstellen, geduldig een langdurig genezingsproces te doorstaan of te aanvaarden als genezing of verbetering niet meer mogelijk is. Het sacrament kan meer dan één keer ontvangen worden.

Zorgen om de paus en de wereldkerk

Tijdens deze teamvergadering hebben we stil gestaan bij het zware weer waarin de kerk, en de paus in het bijzonder, zich momenteel bevinden. We hebben in het bijzonder voor paus Franciscus gebeden dat hij, met de hulp van de heilige Geest, datgene mag doen dat de kerk in deze zeer roerige tijd nodig heeft. Laten we voor hem en de kerk blijven bidden!