Trouw blijven in moeilijke tijden

In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid met de Kerk op de proef gesteld. Mgr De Korte vraagt ons om juist nu het lastig is, trouw te blijven. Nu wij voor de Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan niemand worden gemist.

Moed en hoop
‘Binnen de geloofsgemeenschappen van onze parochies vinden ontzettend veel goede dingen plaats. Zaken die ons moed en hoop kunnen geven, . Ik denk aan het samen vieren van Gods liefde zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus. Ik noem ook allerlei activiteiten op het terrein van geloofscommunicatie en catechese. Niet in de laatste plaats wijs ik graag op allerlei vormen van diaconie en ander dienstbetoon, binnen en buiten de parochies. Ik denk dan niet alleen aan de zorg voor ouderen en eenzamen maar ook de inzet voor vrede, gerechtigheid en het behoud van Gods schepping.’  schrijft mgr De Korte.

20180906Boodschap Mgr de korte