Parochie penning

Het bestuur van R.K. Parochie de Vier Evangelisten heeft, naar aanleiding van een verzoek vanuit de vier pastoraatgroepen, een parochie penning laten ontwikkelen en vervaardigen. Deze penning kan één keer per jaar worden uitgereikt aan een vrijwilliger of vrijwilligersgroep met uitzonderlijke verdiensten. De doelstelling van de penning is waardering uitspreken voor het vrijwilligerswerk dat mensen op zich nemen en het  vrijwilligerswerk promoten. Specifiek aan deze penning is de waardering en stimulans uitdrukken voor nieuwe initiatieven die vrijwilligers hebben ontplooid. Het gaat om nieuw ingeslagen wegen op locatie- en/of parochieel niveau. De penning wil vrijwilligers stimuleren om nieuwe wegen in te slaan en zo laten zien wat voor een ontwikkeling er in de parochie zit. De ‘Vier-Evangelisten-penning’ is een statement dat uitstijgt boven de individuele vrijwilliger die hem ontvangt. De voordracht van de penning wordt in principe gedaan door de pastoraatgroepen, echter ook parochianen kunnen iemand of een werkgroep nomineren. Deze nominatie dient voor 1 oktober van elk jaar bij een pastoraatgroep te geschieden, zodat de uitreiking van de penning kan plaats vinden aan het eind van de gezamenlijke parochieviering op het hoogfeest van Christus Koning.