4 augustus Dominicus

Tegen het eind van de twaalfde eeuw trok Dominicus met zijn metgezellen als missionaris rond in Zuid-Frankrijk. Zij wilden de zuivere leer van de kerk en het Woord Gods verkondigen. En niet alleen met woorden, maar ook met zijn voorbeeld probeerde hij de mensen op het goede pad te brengen en te houden. Hij leefde in armoede en bezocht de armen en geringen. Overal preekte hij en sprak over God. Hij was een trouwe verdediger van het Woord van God.

Heer, U hebt ons met Dominicus een lichtend voorbeeld gegeven. Help ons zijn voorbeeld te volgen en overal uw lof en uw goedheid te verkondigen. Amen