9 juli Martelaren van Gorcum

De werken van barmhartigheid kennen twee hoofdcomponenten, de lichamelijke werken en de geestelijk werken van barmhartigheid. De martelaren van Gorcum beoefenden zelfs in hun laatste uren waarschijnlijk nog de geestelijke werken van barmhartigheid. Immers, zij vermaanden hun beulen, zij troostten elkaar met de dood voor ogen, zij leden het onrecht met geduld en zij baden voor hun beulen en vergaven hen.

Een deel van de martelaren was al op leeftijd, wel 70 jaar en ouder: inzet voor de barmhartigheid is niet aan leeftijd gebonden is. Ook als de leeftijd voortschrijdt en fysieke inzet te veel wordt, kun je dus nog heel veel doen. Het is vooral ook van belang vast te houden aan je overtuiging en die overal uit te dragen waar dat mogelijk is. De martelaren van Gorcum waren bereid hun leven te geven voor hun geloof. Het kan ons inspireren om die boodschap verder uit te dragen.