Gebed om roepingen juli

Heer Jezus,
wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven, voor het Evangelie dat U aan uw Kerk heeft toevertrouwd en het geloof dat U in ons hart hebt gelegd.

Wij danken U voor het getuigenis van de heilige Martelaren van Gorcum die ons in het geloof zijn voorgegaan. Op hun voorspraak vragen wij:
dat wij kracht en moed putten uit de heilige Eucharistie, het sacrament van uw liefdevolle aanwezigheid; dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen en geheel ons leven de band met uw Kerk bewaren; help ons om trouw te blijven aan uw Evangelie, en bij te dragen aan het werk van uw Kerk op aarde.

Geef dat ook in onze tijd uw roepstem wordt gehoord, en dat in ons midden mensen zich beschikbaar stellen voor het dienstwerk van priester of diaken, voor het leven als gehuwde of als religieus.

Martelaren van Gorcum, bidt voor ons.

Mgr. J.H.J. van den Hende Bisschop van Rotterdam