29 juni Petrus en Paulus; 30 juni sint Paulus

Petrus verloochende Christus wel driemaal, Paulus vervolgde Christus’volgelingen op onbarmhartige wijze. Toch betoonde de Heer hen barmhartigheid en zij werden tot de grote voormannen van Zijn Kerk. Petrus: steenrots, Paulus apostel van de heidenen.

Bidden wij tot God dat Hij barmhartig is en ons helpt het voorbeeld van Petrus en Paulus te volgen en bouwstenen te zijn aan een wereld waar liefde en vrede gaan boven oorlog en geweld.