Bonifatius 5 juni

Winfried was een Engelse monnik die n 710 priester werd gewijd. In 716 mocht hij op missie naar de heidenen in Duitsland. Hij komt aan in Friesland, maar ontmoet daar zoveel weerstand dat hij terug gaat naar zijn abdij in Engeland. Vandaar vertrekt hij in 718 naar Rome en ontvangt hij van de paus zijn zending naar Duitsland. Hij ontmoet Willibrord, de aartsbisschop van de Friezen en gaat vol vuur aan het werk in zijn missiegebied.

Omdat hij succesvol is roept de paus hem terug naar Rome, wijdt hem tot bisschop en geeft hem de naam Bonifatius. In 732 stelt de paus hem als aartsbisschop aan en hij kiest als zetel Mainz. Dan keert hij in 754 nog eens terug naar de Friezen. Als hij op het punt staat het vormsel toe te dienen wordt hij overvallen. Hij probeert het zwaard af te weren met zijn evangelieboek, maar dat mocht niet baten. Met zijn gezellen wordt Bonifatius vermoord.

Wij bidden dat wij met hetzelfde vuur als Bonifatius het geloof verkondigen en verdedigen. Dat Bonifatius ons daarbij bijstaat en onze voorspreker is.