30 april Catherina van Sienna

Een voorbeeld van naastenliefde voor ons allen, zeker ook in onze tijd. Catherina verschafte mensen in nood hulp en goede raad. Met veel toewijding verpleegde zij pestlijders tijdens de grote epidemie. Van heinde en verre kwamen de mensen om haar te zien en om haar te horen spreken. Koningen en priesters kwamen bij haar om advies, hoewel zij in eigen kring werd bespot, belasterd en beschimpt. Zij beweegt Paus Gregorius Avignon te verlaten en terug te keren naar Rome.  Zij strijdt voor Kerk en Paus onder het motto ‘Wij moeten ons voor de kerk begeesteren uit liefde voor de gekruisigde Jezus’. Een opwekking die Paus Franciscus herhaalt voor de mensen in onze tijd (Evangelii Gaudium).