Hij is niet hier..

Vroeg in de morgen, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. ..

De Heer is waarlijk opgestaan!

En dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zul je Hem zien!

Zalig Pasen!