Vieringen rond Pasen

Bent u van plan om met de Paastriduüm naar één van onze diensten te komen? Hieronder vindt u het overzicht:

  • Op Witte Donderdag zijn er om 19.00 uur vieringen in alle vier de kerken.
  • Op Goede Vrijdag is er om 11.00 uur een Kinderkruisweg in Maria van Eik en Duinen
  • In alle vier de kerken is er om 15.00 uur een kruisweg, in de Ars met de Goede Vrijdag plechtigheden.
  • In de Titus Brandsma, Emmaus en Maria van Eik en Duinen zijn er Goede Vrijdag plechtigheden om 19.00 uur.
  • In alle vier de kerken begint de Paaswake zaterdagavond om 21.30 uur.
  • Op Eerste Paasdag wordt in alle kerken het Hoogfeest van Pasen op de gebruikelijke zondagsmistijd gevierd. Voor de Emmaus en Maria van Eik en Duinen is dat om 10.00 uur, voor de Pastoor van Ars en de Titus Brandsma is dat om 10.30 uur.
  • Op Tweede Paasdag is er om 10.00 uur een gezamenlijke parochiebrede viering in de Emmauskerk.

Zie voor meer informatie de vieringen en rooster pagina, de agenda en de adressenpagina.