8 maart Johannes de Deo

Johannes leidde een tijdlang een losbandig leven als herder en als soldaat. In Granada hoorde hij Johannes van Avila begeesterd spreken over barmhartigheid. Hij stichtte een ziekenhuis, waarvoor hij het geld bij elkaar bedelde. Eens droeg hij een zieke op zijn rug naar het ziekenhuis. In korven verzamelde hij brood voor de armen. Hij stichtte in Granada een broederschap van liefdevolle ziekenverplegers. Het ziekenhuis in het Westeinde (Lijnbaan) was naar hem genoemd.
Dat wij, net als hij, mensen bij ziekte en honger bij mogen staan, met gebed en met daden.