Bijzonder tintje aan de Parochieviering

Het was een bijzondere parochieviering, zondag 18 februari 2018. Er gebeurde wel heel erg veel! Omdat het de eerste zondag van de veertigdagentijd was, nam het hongerdoek een centrale plaats in. Het kruis, met in de stam de regenboog en het leven gevende water, de ligger met het vurige rood van de Geest..

Dat was een mooie aansluiting naar een groep vormelingen, die zich graag wilde voorstellen aan de parochianen. Daarbij bleek nog eens dat wij, maar zij ook, een druk leven hebben. Loslaten voor een moment van bezinning is moeilijk! Zij zijn welkom in ons midden en we zien uit naar de dag dat Mgr Van den Hende hen het sacrament zal toedienen.

Diaken Kuhlman vertelde wat meer over de Vastenactie en het project dat de parochie dit jaar ondersteunt.  De hele veertigdagentijd krijgt dat project op alle parochielocaties aandacht.  Er zijn vastenmaaltijden, en andere activiteiten om dit project te ondersteunen.

Aan het einde van de viering hadden wij een bijzondere gast in ons midden: Wethouder Baldewsingh. Namens het Gemeentebestuur sprak hij pastoor Dernee toe, aanhakend bij diens veertigjarig priesterjubileum. Hij reikte Pastoor Kees Dernee de stadspenning uit voor het vele werk dat hij in de afgelopen veertig jaar voor de Haagse samenleving heeft gedaan en wat hij voor de inwoners heeft betekend.

Wethouder Baldewsingh noemde het prachtige jubileum van pastoor Demee. Hij vierde vorig najaar zijn veertigjarig priesterfeest. Bij zijn wijding in 1977 had hij nauwelijks kunnen vermoeden dat er zo’n lange, rijke en, niet te vergeten, soms ook heel lastige loopbaan in het verschiet zou liggen! De wethouder memoreerde dat pastoor Dernee binnen de parochie wordt gezien als ‘echt een pastoor’. Als een vader voor zijn team en vele parochianen. ‘Je kunt altijd bij hem terecht,’ wordt over hem gezegd. Hij is meelevend, actief, blijmoedig en positief. En dat heeft hij in de afgelopen veertig laten zien. Bij deze zó ingrijpende ontwikkelingen wás hij er voor de mensen die hun verhaal wilden doen, of vragen hadden. “U vormde een luisterend oor. U nam uw parochianen desgewenst bij de hand om ze steun en troost te bieden.” zei de wethouder.

Na afloop merkt de wethouder op dat het koud was in de kerk en inderdaad, de temperatuur was laag. Maar hij sprak warme woorden, de gevoelstemperatuur was weldadig.  Een pracht parochiedag!

Bij gelegenheid van het jubileum schreef een parochiaan deze limerick:

Dit is de pastoor van Loosduinen,
van Moerwijk en van Eik en Duinen,
die liefde voor God
en voor zijn gebod
leert de mensen en al de Zijnen.

En zo is het!

De toespraak van de wethouder: 20180218toespraak wethouder Baldwsingh