Veertigdagentijd

O God van de armen, help ons de verwaarloosden en degenen die op deze aarde vergeten worden, maar die in Uw ogen zo veel waarde hebben te hulp te komen.
Genees ons leven, opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld en geen roofdieren, opdat wij schoonheid zouden zaaien en geen vervuiling, noch vernieling.
Raak de harten van hen die alleen winst nastreven ten koste van de aarde en de armen.
Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken, met bewondering te beschouwen en te erkennen dat wij ten diepste één zijn met alle schepselen op onze weg naar uw oneindig licht.

Dank U omdat U alle dagen met ons bent. Ondersteun ons, zo bidden wij U, in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede. Amen.
Fragment uit: Gebed voor onze aarde in Paus Franciscus: Laudato Si’ 246