Vastentijd: Tijd van bezinning!

Van Aswoensdag, op 14 februari 2018 tot 1 april 2018 , Eerste Paasdag, is het vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Uw tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken, of dat nu ver weg is, of juist heel dichtbij.

Vastenactiecampagne 2018: “Gaan waar niemand gaat”.
Voor het Vastenactiecampagneproject 2018 gaan we naar Mbala in het uiterste noorden van Zambia. Om de stad Mbala liggen sloppenwijken: Zambia Compound. Er is geen schoon water, geen riolering en geen elektriciteit in grote delen van Zambia Compound. De wegen zijn er zo slecht dat je er met een gewone auto niet kunt rijden.

De meeste mensen in Zambia Compound werken als dagloner. De hiv/aids pandemie, die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd: bijna 13% van de volwassenen is geinfecteerd en veel mensen zijn te zwak om te werken. Veel kinderen krijgen thuis maar één maaltijd per dag en soms zelfs dat niet. Als er wat geld is, worden de jongens naar school gestuurd: van meisjes wordt verwacht dat ze jong trouwen. Naar schatting kan meer dan de helft van de vrouwen hier dan ook niet leze en schrijven.

Het Vastenactieproject 2018 is het project van de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Mbala. Na het uitbreken van de hiv/aids pandemie hebben de zusters het Households in Distress (HID)-programma opgezet. Doel: de impact van hiv/aids verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Via de Vastenactiecampagne 2018 steunen we het HID-programma. Onze bijdrage is voor 300 hiv-positieve mensen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg) ouder zijn, die een laag inkomen hebben – tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden en krijgen vervolgens hulp in natura, bijvoorbeeld zakken zaad of jonge vis, of een klein startkapitaal. Na drie jaar hebben de deelnemers voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen.

Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de vastenperiode actie voor mensen in moeilijke omstandigheden. Dat doen we, omdat we geloven dat ieder mens waardevol is en omdat we vinden dat we best iets van onze rijkdom kunnen delen. Wij hopen dat dan ooit de dag komt dat iedereen op deze wereld een goed leven kan leiden. Onze hulp is voor iedereen.

Wilt u de mensen in Mbala helpen? Dat kan door uw bijdrage te doen in de Vastenzakjes, of via rekening NL21 INGB 0000005850, t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Op alle locaties van de parochie worden er ook Vastensoepmaaltijden gehouden. De datums daarvoor komen in de nieuwsbrieven van de maand februari.
Namens de werkgroep Diaconie,
Paul Kuhlmann, Diaken