‘De beste manier om een gebroken hart te helen is door God de stukken te geven. Gebroken harten geneest hij weer. ‘ Met deze twee eenvoudige zinnen wilden de kinderen die dit jaar hun Eerste heilige Communie doen, laten weten dat zij graag helemaal mee willen doen.  Soey, Hubert, Oskar, Jessica, Alan, Thyro, Maksim, Elena, Julia, Jean Pierre, Angelina Jolie, Sandra, Mila, Maurits, Dymphi en Danny vertelden iets over hun hobby’s, over hun broertjes en nog veel meer. En samen lieten zij zien dat ze eraan willen werken om wat stuk is weer goed te maken. En soms heb je het nodig om weer even op je zelf te zijn, in de stilte, om na te denken, te bidden en even aandacht voor God te hebben. Want Hij kan wel alle harten weer heel maken, maar dat kan Hij niet zonder onze hulp. (Of is het andersom?….)

Jullie zijn welkom bij ons, maar vooral aan de tafel van de Heer!