Informatiebijeenkomst over bedevaart naar Israël

Voor wie altijd al een keer een bezoek aan het Heilig Land heeft willen brengen, doet de kans zich de komende herfstvakantie voor. Van zondag 21 tot en met zondag 28 oktober 2018 kunt u mee op bedevaart naar Israël. Parochianen van RK Parochie de Vier Evangelisten en van parochies in omliggende plaatsen zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan.

Het globale programma van de bedevaart is als volgt: vanaf Schiphol vliegen we naar de luchthaven van Tel Aviv. We komen daar in de namiddag aan en worden per bus naar het hotel in Tiberias gebracht. Tijdens onze bedevaart bezoeken we de eerste dagen de berg Tabor, Nazareth, Kana en het Meer van Galilea. Wij houden een viering op de Berg van de Zaligsprekingen. Via een prachtige wandeling door de natuur dalen we af naar Tabgha, de plaats van de broodvermenigvuldiging en bezoeken we Kafarnaüm. Vanuit Galilea trekken we naar Bethlehem en onderweg bezoeken wij de doopplek aan de rivier de Jordaan en bekijken we in Jericho de boom waar Zacheus in geklommen was om Jezus te zien. Hiervandaan reizen we naar Bethlehem waar we op het Herdersveld een gebedsviering houden en de Geboortekerk bezoeken. Ook Massada en ‘drijven in de Dode Zee’ staan op het programma. De laatste dagen brengen we door in Jeruzalem waar we vele plekken bezoeken die we kennen uit de verhalen over Jezus: de zaal van het Laatste Avondmaal, de Hof van Olijven, de weg die Jezus met het kruis is gegaan, de Via Dolorosa, die we ook zullen lopen, de plaatsen in de Heilige Grafkerk, waar Jezus gekruisigd, gestorven en begraven is. Ook een bezoek aan het Tempelplein met de Rotskoepel en Al Aqsa moskee, én een wandeling door de Oude Stad staan op het programma.

Als u interesse heeft en eventueel mee wilt gaan met deze bedevaart, bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst, die wordt gehouden op zaterdagmiddag 3 maart a.s. van 15.30 tot ca. 17.30 u in de pastorie van de kerk Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 6, 2552 AJ Den Haag. Van Corina van der Ende, de reisleider die namens de Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB) meegaat, en diaken Jos van Adrichem, geestelijk begeleider tijdens de bedevaart, ontvangt u dan meer gedetailleerde informatie over de reis, het programma per dag, de kosten, enzovoorts. Folders over de Israëlreis en inschrijfformulieren zullen binnenkort in de kerken   beschikbaar zijn.

Wanneer u naar de informatiebijeenkomst komt, laat u dit dan uiterlijk donderdag 1 maart even weten door een e-mailbericht of telefoontje aan het secretariaat van Maria van Eik en Duinen (mariavaneikenduien@p4ev.nl; 070 3979413) Voor eventuele aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Corina van der Ende (e-mail: c.vanderende@xs4all.nl;
telnr: 06 46 64 48 00), of diaken Jos van Adrichem (e-mail: diaken.josvanadrichem@p4ev.nl; telnr: 06 46 52 49 82).  Graag tot ziens op zaterdagmiddag 3 maart!