Actie Kerkbalans in beeld en geluid

Dit jaar is er ook een YouTube-filmpje verschenen voor alle parochies in het bisdom Rotterdam, dat uitlegt waarom de actie Kerkbalans belangrijk is en roept op: Geef voor je kerk!

Vicaris-generaal Tjeerd Visser verbindt de actie Kerkbalans met gebed en geloof: “Hoe meer we het contact zoeken met Onze Lieve Heer, hoe meer we van Hem ook zullen leren hoe belangrijk het is om te geven. Op de eerste plaats dat je jezelf geeft, zoals God zichzelf ook gegeven heeft.” Daarnaast is het belangrijk om een financiële bijdrage te geven. Je bent als gelovige geroepen “om jezelf te geven voor Hem, voor de anderen en vooral voor Gods plan met deze wereld, waar de Kerk een onmisbare rol in heeft. Om die rol, die God aan zijn Kerk gegeven heeft, waar te maken moeten we met z’n allen ook bijdragen aan de actie Kerkbalans.”

https://youtu.be/OiLEVYGJJHA

Het filmpje roept op om mee te doen met de actie: “Ook als je niet vaak in de kerk komt, kan het van betekenis voor je zijn. De Kerk leeft door het jaar heen mee. Het is een betekenisvolle plaats op belangrijke momenten in je leven. Dankzij je gift blijft de kerk een plek van betekenis en inspiratie. Voor jou en voor vele anderen. Steun daarom je parochie. Geef voor je kerk.”