Week van gebed voor de Eenheid dag 8 De verstrooiden verzameld.

Lezen Psalm 106: 1-14, 43-48 Breng ons bijeen uit de volken
Johannes 17 : 1-12 In christenen is mijn grootheid zichtbaar geworden

Gebed
Heer, we vragen u dat door uw genade, de kerken over de hele wereld instrumenten van uw vrede worden. Zij zijn ambassadeurs van uw heil, ambtsdragers van uw verzoenende liefde onder verdeelde volkeren. Laat zo uw naam worden geheiligd en verheerlijkt. Amen.