Week van gebed voor de Eenheid dag 7 Gezin en kerk als familie

Lezen: Exodus 2: 1-10 De geboorte van Mozes
Matteüs 2 : 13-15 Jozef week met het kind en zijn moeder uit naar Egypte

Gebed
Genadige God, U zond uw Zoon om geboren te worden in een gewone familie met ouders, die zowel trouw als zondig waren. Wij vragen uw zegen voor alle families, gezinnen en gemeenschappen. We bidden in het bijzonder voor de eenheid van de christenen opdat de wereld in u zal geloven. In Jezus’ naam, Amen.