Week van gebed voor de Eenheid dag 6 Zie ook het belang van anderen

Lezen: Jesaja 25 : 1-9 Juich en wees blij: hij heeft ons gered!
Filippenzen 2: 1-4 Heb oog voor belangen van de ander

Gebed
Almachtige God, geef moed en kracht aan uw kerk om voortdurend recht en gerechtigheid te verkondigen in situaties van overheersing en onderdrukking. Als we onze eenheid in Christus vieren, laat uw heilige Geest ons dan helpen om de behoeften van anderen in het oog te houden. Amen.