Week van gebed voor de Eenheid dag 5 De armen roepen.

Lezen: Psalm 145: 9-20 Een steun is de Heer voor wie is gevallen
Lucas 18 : 35-43 Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!

Gebed
Liefdevolle God, U richt de armen en verdrukten op. U herstelt hun waardigheid. Hoor onze roep voor de armen van onze wereld. Herstel hun hoop en richt hen op. Zodat heel uw volk één zal zijn. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen.