Week van gebed voor de Eenheid dag 4 Hoop en herstel

Lezen: Jesaja 9: 2-7a Aan de vrede zal geen einde komen
Johannes 14: 25-27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie

Gebed
God van troost en hoop, uw opstanding versloeg het geweld van het kruis. Als uw volk mogen we een zichtbaar teken zijn, een teken dat het geweld van de wereld verslagen wordt. Dit bidden we in de naam van onze opgestane Heer. Amen.