Week van gebed voor de Eenheid dag 3 Eer God met het lichaam

Lezen: Exodus 3: 4-10 God bevrijdt hen die in de macht van mensen zijn
1 Korintiërs 6 : 9-20 Bewijs God eer met uw lichaam

Gebed
Herstel ons door uw hemelse genade in lichaam en geest, o God, schep in ons een zuiver hart en vernieuw onze geest, opdat we uw Naam eer bewijzen. Mogen de kerken, omwille van de heiliging van uw volk, hetzelfde doel hebben door Jezus Christus die met u leeft en regeert in de eenheid van de heilige Geest, voor eeuwig en altijd. Amen.