Week van gebed voor de Eenheid dag 1 Heb de vreemdeling lief!

Lezen: Leviticus 19 : 33-34 Heb vreemdelingen lief als jezelf
Matteüs 25 : 31-46 Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op

Gebed
Eeuwige God,  U die tot geen enkele cultuur of land behoort, maar Heer bent van allen, U roept ons op om de vreemdeling in ons midden van harte te verwelkomen. Help ons door uw Geest, om te leven als broers en zussen, verwelkomend alle mensen in uw naam. En in de gerechtigheid van uw koninkrijk te leven. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen.