Met vereende krachten…

In het weekend van 20 en 21 januari start de Actie Kerkbalans 2018. Daartoe moesten in de pastorie van de H. Familiekerk maar liefst 1000 enveloppen worden gevuld met informatie over genoemde actie. Een flinke klus…! Dankzij de inzet van Marijke van Breukelen en het enthousiasme van enkele vrijwilligers lagen aan het einde van de woensdagochtend de stapels enveloppen klaar voor de bezorgers. En nu maar hopen dat alle ontvangers de envelop zullen openen,  de inhoud lezen en daarna de Actie Kerkbalans zullen steunen.