Samen werken en samen komen: Welkom!

Iedere keer weer zijn we welkom in de kerk en de pastorie. En het lijkt allemaal vanzelf te gaan, maar er zijn mensen voor nodig die hun schouders eronder zetten, om alles schoon, mooi en toegankelijk te houden. Daar werken velen aan mee: er wordt onkruid gewied, de paadjes geharkt, er is een hele groep die de kerk versiert, de kerststal verzorgt, elke bijeenkomst is er koffie en zo zijn er nog veel meer groepen mensen bezig om te maken dat iedereen zich welkom voelt. Een fijne bijeenkomst kan niet zonder elkaars inzet. En trouwens, samen werken is ook heel fijn.

De Vrouwen van de Vier Evangelisten waren bij elkaar voor een feestelijke start van het nieuwe jaar; de stalmeesters van de Grote Koning ruimden de kerststal op.  En iedereen had het naar de zin!