Vierde zondag van de advent

Zelf woon ik in een paleis van cederhout maar de ark van God staat onder tentdoek, sprak David. Maar de heer antwoordde David: Ik zorg dat uw vijanden u met rust laten. Ik zal voor u een huis oprichten. Uw nazaat zal ik hoog verheffen en hij zal mijn zoon zijn. Uw troon staat vast voor eeuwig.

Heer laat ons U een huis bereiden, een en al eenvoud en uitnodigend voor al wie onderdak zoekt.