Derde zondag van de advent

Ik ben de stem van de roepende in de woestijn, maak recht de weg van de Heer. Ik doop met water, maar onder U staat Hij die gij niet kent. Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.

Wij willen meer en meer te weten komen van de Heer die komt, zodat wij hem goed kunnen ontvangen.