Tweede zondag van de advent

Verkondig het luide, ken geen vrees. Roep tot de steden van Juda: Uw God is op komst! Zie, God de Heer komt met kracht, zijn arm voert de heerschappij. Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand leiden.

Laat ons werken aan de boodschap van de Heer, terwijl wij wachten op zijn komst.