Eerste zondag van de advent

U Heer bent onze Vader. Wij zijn het leem, U de boetseerder.
Wij zijn het werk van uw handen.  Blijf niet eindeloos vertoornd op ons, Heer.
Zie op ons neer, wij zijn uw volk!
Laat ons waakzaam wachten op de komst van uw Zoon.