Christus Koning van het Heelal

Heer Jezus Christus, verrassende, wondere man.
Vroeg in de morgen was U al in de eenzaamheid aan het bidden,
maar Nicodemus hebt U ontvangen in het duister van de nacht.

In de hitte van de middag sprak U met de Samaritaanse
en ze vond zichzelf en haar liefde terug.
Mensen luisterden geboeid naar U.
Onaanraakbaren raakte U aan,
bezetenen vonden bij U hun vrijheid en zieken hun gezondheid.

U richtte mensen op, deed hen op eigen benen staan.
‘Geloof in de blijde Boodschap’, zei U, ‘het Rijk van God is u nabij’.
Wie ben Ik voor jou, vraagt U. Wie mag Ik voor jou zijn?

Schrijver onbekend

Ik had honger en u hebt mij gevoed, ik was vreemdeling en u hebt mij opgenomen,
ik was naakt en u hebt mij gekleed, ik was ziek en u hebt mij bezocht…
Al die dingen willen wij doen,m in navolging van U.