2 Oktober HH Engelbewaarders

Zoals een ouder kind kijkt voor een jonger broertje of zusje, zo zorgt de engelbewaarder voor ons. In de loop van het jaar viert de kerk meerdere feesten ter ere van engelen, maar op deze dag zijn dat vooral de engelen aan wie de beschermerstaak over afzonderlijke mensen is toevertrouwd. Dienstbare geesten voor de gelovigen. Vandaag is dus een dag, waarop wij dankbaar denken aan onze eigen beschermengel.