Connection werkt mee aan de Prinsjesdagviering

Voorafgaand aan de Troonrede was er ook dit jaatr een Prinsjesdagviering van 10 verschillende geloven en levensovertuigingen. Dit jaar was Connection gevraagd om haar medewerking te verlenen en dat deden we met veel plezier. We zonden in het begin ‘O radient Dawn’ en mochten afsluiten met ‘Family tree’.

Er zijn televisieopnamen gemaakt; De samenvatting is te zien op zondag 24 september, NPO 2, 23.10 uur!

in alle religieuze en levensbeschouwelijke tradities zijn er aanwijzingen, verhalen, geboden en liederen, die ons eraan herinneren dat wij mensen allemáál te gast zijn in de wereld. Tegen de menselijke neiging om vreemden als bedreigend te zien wordt in de overleveringen voortdurend gewaarschuwd; er zijn warme pleidooien om anderen te behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden. Die religieuze en levensbeschouwelijke rijkdom kan ons ook nu helpen om een koel hoofd en een warm hart te houden.
De Prinsjesdagviering van 2017 wilde déze rijkdom onder de aandacht brengen van bewindslieden en leden van de Staten-Generaal en van alle burgers van dit land, of ze nu hier geboren en getogen zijn, of pas later in hun leven terechtgekomen zijn. De titel van editie van 2017 luidde: Vertrouwen tussen hoop en vrees.

De kerk was vol en de sfeer was geweldig. Meegewerkt werd door joden, moslims, humanisten, christenen, bahaï’s, hindoes, boeddhisten, soefi’s, sikhs, Brahma Kumaris en anderen. Het hoofdreferaat was van André Kalden van de Boeddhistische Unie Nederland.
De Prinsjesdagviering is de grootste interreligieuze bijeenkomst van ons land.
(Bron: www.prinsjesdagviering.nl.