Voorbereiding eerste heilige communie gaat weer van start

Wanneer uw kind ongeveer 8 jaar is, in groep 4 van de basisschool zit, is het uitgenodigd om deel te nemen aan de Eucharistie, de viering in de kerk waarin wij heilig brood met elkaar delen. In een serie bijeenkomsten leren we de kinderen over het leven van Jezus, bidden en zingen we met ze en maken we leuke opdrachten in het speciale werkboek. Zo bereiden we ze voor op deelname aan de heilige communie. Uw kind hoeft niet gedoopt te zijn om aan het project te kunnen deelnemen. Het kan in de loop van het communieproject het heilig doopsel ontvangen.

De voorbereiding op de eerste heilige communie vindt in principe bij elke geloofsgemeenschap van onze parochie plaats. Deze gemeenschappen zijn:
Maria v. Eik en Duinen (Loosduinse Hoofdstraat 4), Titus Brandsma (Kamperfoeliestraat 279), Emmaus (Leyweg 930) en H. Pastoor van Ars (A. Noordewierstr. 4). Wanneer een gemeenschap echter een te gering aantal aanmeldingen heeft, zal worden samengewerkt met één van de andere geloofsgemeenschappen. De voorbereiding en de viering van de eerste heilige communie vinden dan bij één van beide geloofsgemeenschappen plaats.

Wanneer u uw dochter/zoon wilt laten deelnemen aan het eerste-communieproject, meld haar/hem dan vóór de komende herfstvakantie aan. Dat kunt u doen bij het Secretariaat R.K. Parochie de Vier Evangelisten, bij voorkeur d.m.v. een e-mailbericht (mailadres: cps@p4ev.nl) . Meld in dit bericht de  naam en geboortedatum van uw kind én de naam van de geloofsgemeenschap  waar u haar/hem wilt laten deelnemen aan de eerste communie.

Bij aanmelding ontvangt u een formulier voor het invullen van een aantal gegevens over uw kind. Tevens ontvangt u dan een uitnodiging voor de eerste ouderbijeenkomst waarop de begeleiders u nader over het project en de vieringen van de eerste heilige communie zullen informeren.