Open monumentendag 2017 Peenbuikers

Peenbuikers noemden ze de inwoners van het dorp Loosduinen, lang voordat het dorp door het ‘dorp’ Den Haag werd geannexeerd.  ‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het dorp Loosduinen bestond voor een belangrijk deel uit tuinders en hun families. Zij waren belangrijke leveranciers van de dagelijkse verse groente in de nabijgelegen stad Den Haag.

Veel van die boeren en tuinders waren ‘vaste klanten’ in de RK kerk van Loosduinen. Zij hadden ook hun eigen vereniging,  de LTB, afdeling Loosduinen. Op het vaandel van de afdeling zien we druiven, sla, kool en tomaten, heel belangrijke producten van de tuinders en natuurlijk de schutspatroon van de tuinders en landarbeiders: Sint Deus Dedit. Ook al veranderde de omvang van de bevolking ook qua beroep, nog heel lang werd jaarlijks bij gelegenheid van oogstdankdag de kerk versierd met het vaandel en producten uit de tuinbouw.

Misschien een goed gelegenheid om het vaandel nog eens op te zoeken ter herinnering aan de oorsprong van het dorp. Boeren, tuinders en buitenlui… ☺

Gerard van Dijk