Overlijden en afscheid emeritus Pastoor Berger

Pastoor BergerVanmorgen is de droeve tijding gebracht van het overlijden op vrijdag 7 juli van em. Pastoor Louis Berger (1935-2017).
Louis Berger was 25 jaar pastoor van de Pastoor van Ars parochie en ridder in de orde van Oranje Nassau.

Van maandag tot en met donderdag deze week kan er ‘thuis’, dus in de pastoor van Ars kerk, afscheid genomen worden van de pastoor, elke dag van 19.00 tot 20.00 uur.

Vrijdagavond 14 juli zal er een avondwake in de pastoor van Ars kerk zijn om 19.30 uur.

Zaterdagochtend 15 juli wordt de em. pastoor naar de H. Antonius Abt kerk (Scheveningseweg 233) gebracht. Daar zal om 11.00 uur de Heilige Mis van Requiem opgedragen worden door pastoor drs. Dolf
Langerhuizen. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en elkaar te ontmoeten achter in de kerk.

Na afloop vindt in besloten kring de teraardebestelling plaats op de R.K. begraafplaats St. Petrus Banden te ‘s-Gravenhage.

Vervoer

Mogelijk zal er een bus beschikbaar zijn om em. pastoor Berger op zijn laatste tocht vanuit de Ars te begeleiden naar de Antonius Abt. De bus vertrekt om 09.30 uur vanaf de pastoor van Ars kerk, en komt na afloop van de condoleance terug naar de pastoor van Ars kerk.
Indien U daarvan gebruik wilt maken kunt U dat uiterlijk dinsdag 11 juli te berichten aan Ineke Giezeman. Dit kan via een e-mail naar I.Giezeman@hetnet.nl dan wel telefonisch via 06-53543665.
Let op: de parkeercapaciteit bij de Antonius Abt is uiterst beperkt.

De H. Missen op donderdag (10 uur) en op vrijdag (9 uur) gaan ‘gewoon’ door.