9 juli Martelaren van Gorcum

Zo op het eerste gezicht zou je barmhartigheid niet zo meteen koppelen aan de Martelaren van Gorcum, maar mgr Van den Hende gaf daar bij de jaarlijkse bedevaart naar Den Briel in 2016 een bijzondere kijk op.  De werken van barmhartigheid kennen twee hoofdcomponenten, de lichamelijke werken en de geestelijk werken van barmhartigheid. De bisschop wees erop dat dat de martelaren van Gorcum zelfs  in hun laatste uren waarschijnlijk nog de geestelijke werken van barmhartigheid oefenden. Immers, zij vermaanden hun beulen,  zij troostten elkaar met de dood voor ogen, zij leden het onrecht met geduld en zij baden voor hun beulen en vergaven hen.

Een deel van de martelaren was al op leeftijd, wel 70 jaar en ouder: inzet voor de barmhartigheid is niet aan leeftijd gebonden. Ook als de leeftijd voortschrijdt en fysieke inzet te veel wordt, kun je dus nog heel veel doen. De bisschop benadrukte nog eens dat het vooral ook van belang is vast te houden aan je vaste overtuiging en die overal uit te dragen waar mogelijk. De martelaren van Gorcum waren bereid hun leven te geven voor hun geloof.  Het kan ons inspireren om die boodschap verder uit te dragen. Daar bidden wij om.