24 juni Johannes de Doper

Een half jaar voor de geboorte van de Heer vieren wij het feest van de geboorte Johannes de Doper. Johannes was de voorloper van Jezus. Hij wordt geboren op het moment dat de zon op zijn hoogst staat. Het licht van de zon neemt vanaf die dag af en is op zijn minst, als Jezus geboren wordt en groeit en groter wordt. Zijn licht schijnt over de volkeren.

Al in de moederschoot verheugt Johannes zich over zijn neef Jezus. De geboorte van Johannes uit ‘onvruchtbare’ ouders was omgeven met wonderen. Na zijn geboorte kon zijn vader voor het eerst weer spreken en getuigen van de grootheid van God. Johannes trok voor Jezus uit om zijn pad te effenen. Wij bidden dat de voorspraak van Johannes ook ons de weg wijst naar de Heer.