13 juni Antonius van Padua

201316710olvhantoniusIn de kerk staat een beeld van Antonius. Eens was zijn boek gestolen en toen hij God om hulp smeekte, bracht de dief het terug. Soms, als wij zelf iets kwijt zijn, vragen wij zijn voorspraak om het terug te vinden. Van oudsher schenkt degene die het object terug krijgt een brood aan de armen (of een geldbedrag): het Antoniusbrood.
Antonius was al jong ingetreden bij de Augustijnen. In 1227 werd hij naar Padua gezonden. Preken, biecht horen, ziekenbezoek, onderricht aan de kinderen namen heel de dag in beslag. ’s Nachts was bij in gebed.

Toen hij eens in Rimini was wilden de mensen zijn gepreek niet horen. Als hij de preekstoel opgaat is er niemand. Dan gaat Antonius naar het stand en preekt voor de vissen, die in groten getale naar hem luisteren.

In Rome preekt Antonius met Pinksteren. Alle aanwezigen, Italianen, Spanjaarden, Duitsers verstaan hem als sprak hij in hun eigen taal.

Wij bidden dat wij nederig mogen zijn als Antonius en op zijn voorspraak de boodschap van Jezus leren begrijpen en uitdragen.